Biologisk baggrund - Ændringer i vores FYSISKE tilstand

Bevægelse er nødvendig for livsprocessen men kan også have en helbredende og forebyggende effekt. Selv om mange ældre er bange for at være fysisk aktive, fordi de er bange for at få smerter (mest i leddene), for at falde og for at få forstuvninger og brud, er der mange aktiviteter, der kan aflaste leddene og udføres sikkert.

Med årene begynder den menneskelige organisme at falde sammen, bindevæv og muskler slappes, der sker forandringer i vores væv, huden bliver slap og funktionsevnen aftager.

Er disse ændringer uundgåelige, når vi passerer de 40 år?
Kan vi bevare den fysiske form længe?
Nytter det at være fysisk aktiv sent i livet?
Kræver det meget af os?

Hvilke fordele giver det at være fysisk aktiv i alderdommen?

SANDHEDEN er på den ene side, at kroppen begynder at forfalde, når vi er i 40erne, men vi kan på den anden side også arbejde på at holde os i form og sunde i mange flere år og med stor effekt.

Sund mad, godt netværk, mindre indtag af alkohol og ingen rygning kan gøre meget for helbredet, men som såvel Prof. Steven Blair som Dr. Mike Evans, canadisk læge inden for forebyggende medicin, har påpeget, så er fysisk aktivitet den faktor, der har den største indflydelse på sundheden. Dårlig fysisk form er den hyppigste dødsårsag blandt alle helbredstruende faktorer (f.eks. rygning, overvægt, for højt blodtryk, forhøjet kolesteroltal og diabetes). Det bedste du kan gøre for dit helbred, er at være fysisk aktiv så længe som muligt.

En stillesiddende livsstil kan resultere i skader i bevægeapparatet som f. eks. rundryggethed, brok, osteoporose (knogleskørhed), dårlig holdning, platfod og ustabile led; til stofskifte forstyrrelser og/eller overvægt, søvnproblemer, neuroser, ustabil vegetativ kontrol og til forhøjet blodtryk, åreforkalkning og sygdomme i kranspulsåren, ligesom det kan føre til fordøjelses- og vandladningsproblemer.

Fysisk aktivitet har mange positive fysiologiske effekter:

 • det aktiverer det parasympatiske nervesystem, så organismen kan arbejde på en mere energibesparende måde: pulsen falder, blodtrykket falder, fordøjelsen bliver mere effektiv og vejrtrækningen forbedres
 • musklernes lagringskapacitet forstørres – syreniveauet i musklerne falder
 • immunforsvaret styrkes – fysisk aktivitet har på denne måde en forebyggende effekt i forhold til infektioner og bedre helbredstilstand og også i forhold til kræftforebyggelse
 • endorfinniveauet øges og giver psykisk velvære. Bevægelse udløser glæde
 • fordøjelsesprocessen forbedres (hurtigere fedt- og sukkerforbrænding)
 • det er nemmere at kontrollere sin vægt
 • kroppen bliver mere modtagelig overfor insulin
 • muskel- og bindevævsmassen vokser
 • leddene forbliver bevægelige
 • muskelspændinger bliver mindre ved regelmæssig træning
 • knoglerne bliver stærkere og bevarer deres styrke
 • det maksimale iltoptag vokser og åndedrættet styrkes, vejrtrækningen bliver mere økonomisk i kraft af det nedsatte hvileåndedræt; vejrtrækningsteknikken kan forbedres og åndedrætsmuskulaturen kan udvikles
 • bedre ilttilførsel til hjernen
 • via høj lungekapacitet kan natlige åndedrætspauser (apnø) mindskes
 • blodtrykket bliver lavere, hvilepuls og minutvolumen falder – en mere økonomisk funktion. Pulsreserven og minutvolumenen under træning er større hos veltrænede mennesker end hos ikke-trænede
 •  hjertets muskulatur bliver tykkere og mere sammentrækkelig, hulrummene bliver større
 •  den hvilende fase i hjertets funktionelle cyklus bliver længere, hvad der fører til bedre forsyning af ilt og næringsstoffer til hjertemuskulaturen
 • elasticiteten i hjertet og blodårerne vil mindskes i mindre grad hos trænede individer end hos ikke-trænede
 • blodforsyningen til trænede muskler er hurtigere og mere effektiv
 • hvis man begynder med en sporty livsstil allerede i barndommen, kan man endda øge antallet af blodårer omkring kranspulsårerne)
 • nervesystemet kan også trænes. Dets tolerance er større hos veltrænede personer
 • forøgelsen af mængden af de frie radikaler er også mindre hos veltrænede
 • leverfunktionen forbedres - men vær forsigtig: i tilfælde af leversygdomme skal sportsaktiviteter minimeres!
 • De antiinflammatoriske egenskaber forøges
 • fysisk aktivitet kan virke såvel opkvikkende som behageligt afslappende og kan give en god søvn
 • styrker den mentale sundhed
 • den fysiske fremtoning forbedres
 • veltrænede ældres sexliv er mere tilfredsstillende
 • afhængig af sportsgren udvikles hurtighed, udholdenhed, smidighed, styrke og/eller balance;
 • i mange tilfælde opstår der tættere tilknytning til naturen
 • udvikler en række kompetencer, som er til gavn i mange andre af livets forhold (på arbejdspladsen, i privatlivet osv.)

 

Den BEDSTE NYHED er, at alt det ovennævnte kan realiseres, også selv om du først bliver fysisk aktiv sent i livet! Hvis du blot er udholdende, vil du se og føle resultaterne!  J

Vi kalder forlængelsen af en  aktiv livstil for ’anti-ældning’.

I det følgende kan du som ældre/senior læse om motionens forebyggende effekter og om hvordan fysisk aktivitet kan hjælpe dig til at forblive selvhjulpen, i form, styrke din muskulatur, mindske risikoen for og graden af knogleskørhed og brud, give indre og ydre ro, skabe sociale netværk og samle familier og venner. Målet er at holde krop og sind i gang, sunde og i form. Glem ikke at kombinere fysisk aktivitet med god og sund kost, gode positive tanker, gode arbejdsrelationer og venskaber og supplér, hvis det er nødvendigt, med kosttilskud (vitaminer og mineraler).